Článok

Prvý cyklus prednášok na tému:

TEOLÓGIA TELA podľa Jána Pavla II.

PDF prezentácia a MP3 audiozáznam z prednášok:

  ÚVOD (24.11.2013)

  NÁŠ POČIATOK - Pred figovými listami (1.12.2013)

  NAŠA HISTÓRIA - Figové listy (8.12.2013)

  NAŠE VEČNÉ URČENIE - Bez figových listov (15.12.2013)

Prednášajúci: ThDr. Martin Michalíček
Audiozáznam: Vladimír Reichel

Článok

Druhý cyklus prednášok:

PDF prezentácia a MP3 audiozáznam z prednášok:

  5. časť: KRESŤANSKÉ PANENSTVO A CELIBÁT: Manželstvo dohovorené v nebi (9.3.2014)

  6. časť: KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO: Obraz jednoty Krista a Cirkvi (16.3.2014)

  7. časť: OSLOBODZUJÚCA SEXUÁLNA MORÁLKA: Teológia v spálni (23.3.2014)

 

Prednášajúci: ThDr. Martin Michalíček
Audiozáznam: manželia Krajčoví