Blogs

« Back

Čína: Čo Cirkev zažíva za vlády komunizmu?

Čína: Čo Cirkev zažíva za vlády komunizmu?

11/11/2015 (International Christian Concern)- Predstavte si, že idete do svojho kostola v nedeľu ráno. Je pekný slnečný deň a vy sa tešíte na stretnutie s kresťanmi vašej komunity. Zrazu vidíte, že kríž z kostola je zhodený a niekto zboril aj kostolnú vežu. Frustrácia a strach sú citeľné u všetkých čo stoja okolo kostola. Keď sa potom dozvedia, že to urobila vláda, sú všetci právom nahnevaní. Túžba po spravodlivosti a chuť chrániť svoju Cirkev vo vás narastá, a tak navediete zástup ľudí, aby sa modlili verejne pri zostatkoch zborenej veže.

Výsledkom vášho rozhodnutia je, že vás uväzní miestna polícia za „zhromažďovanie verejnosti kvôli rušeniu verejného poriadku“. Kvôli tomu dostanete rok väzenia a ste braní ako nebezpeční pre národnú bezpečnosť. Toto je skutočný príbeh čínskych kresťanov vo Wenzhou z roku 2014.

Tento príbeh je jedným z mnohých, aké sa dejú v Číne, je vzorom útlaku a náboženského prenasledovania komunistickou stranou.

Podľa Karla Marxa, otca komunizmu, bolo náboženstvo „ópiom národov“, vraj drží ľudí od toho, čo treba robiť, zatemňuje ich úsudok. Mao Tse Tung zas volal náboženstvo jedom, ktorý treba vykoreniť. Súčasná čínska vláda nepovie nikdy verejne takýto názor na náboženstvá. Ona tvrdí, že si praje vytvárať otvorenú a slobodnú spoločnosť.

Avšak jej reakcie sú opačné. Wenzhou prežilo silnú protikresťanskú kampaň, aká ešte nebola za mnohé roky. Bolo odstránených viac ako 1500 krížov a takmer 400 kostolov úplne zničených.

Odpor proti novým pravidlám vlády viedol k mnohým zatknutiam, vrátane novinárov, ktorí písali o tejto téme ako o nespravodlivosti a 20 kresťanských rodín bolo vrhnutých do väzenia a mnohí boli surovo potrestaní.

Zdroj: ICC

Foto: Flickr