Aktuálne farské oznamy:

Отображение сетевого контента

22. október 2017

 

Kto nikdy nepremýšľa nad Božím Slovom, je ako človek, ktorý sa nikdy nepozrie do zrkadla; ani nevie, že je neupravený, a takto ide medzi ľudí. Človek, ktorý premýšľa nad Božím Slovom a svoje myšlienky dvíha k Bohu, zrkadlu svojej duše, snaží sa poznať svoje chyby, pokúša sa ich opraviť, krotí svoje pudy a dáva si do poriadku svedomie.

sv. Páter Pio


15. október 2017

 

V čase zármutku nezanedbávaj svoje modlitby. Zlý nepriateľ sa pokúsi zmiasť ťa, aby si ich zanedbával. Naopak, modli sa ešte viac ako inokedy a uvidíš, ako rýchlo ti Pán príde na pomoc. Kto sa modlí, nezotrvá dlho v hriechu. Pretože buď zanechá modlitbu, alebo hriech, lebo modlitba a hriech nemôžu existovať vedľa seba.

Sv. Terézia z Avily


8. október 2017

 

Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom.

Charles de Foucauld


1. október 2017

 

Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.

Sv. páter Pio


24. september 2017

 

Nekopírujte povrchnosť Západu. Ich už prestáva baviť aj to nadmerné bohatstvo, lebo aj to sa im pomaly míňa a nechutí im to, už sú celý otrávený zo života. Vy ktorí máte ešte vieru, tak ju praktizujte, a do dôsledkov a nebojte sa ju vyznávať všade tam, kde sa nachádzate. Veď je to hrdosť na Boha a keď v neho veríte, tak na neho buďte hrdí. Veď to je najvyššia moc, ktorá Vám rozrieši problém života vtedy, keď už budete z neho odchádzať.

Benedikt XVI.


17. september 2017

 

Boh chce, aby sa naše trápenie stalo trónom jeho milosrdenstva a naša nemohúcnosť sídlom jeho všemohúcnosti. Kde inde by vložil božskú silu, ktorou obdaroval Samsona, ak nie do jeho vlasov, do toho najslabšieho ohnivka?

sv. Páter Pio


10. september 2017

 

Pri výchove potrebuješ menej slov, ak robíš, čo je potrebné. Aj maliar povie viac svojimi obrazmi ako slovami.

 

Sv. Grigorij Bohoslov


3. september 2017

 

Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.

Sv. Matka Tereza


27. august 2017

 

Na otázku, či sa k nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo teda sa občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?

Pavol VI.


20. august 2017

 

Človek sa snaží prispôsobiť sa svojmu okoliu, a tak je to aj pri každodennom styku so Spasiteľom. Stávame sa vnímavejší na to, čo sa mu páči a čo nie, a ak sme boli predtým so sebou vcelku spokojní, teraz sa to zmení.

Sv. Terézia Benedikta od Kríža


13. august 2017

 

K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka.

Sv. Maximilián Mária Kolbe


6. august 2017

 

Boh vedie človeka jeho vlastnou cestou. Jeden príde ľahšie a skôr k cieľu ako druhý. To, čo my môžeme urobiť, je naozaj málo oproti tomu, čo sa uskutočňuje na nás. Ale to málo musíme urobiť. Musíme sa predovšetkým vytrvalo modliť za správnu cestu a bez odporu nasledovať vanutie milosti, ktoré sa stáva zrejmým.

Sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edith Stein)


30. júl 2017

 

Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.

23. júl 2017

 

Každý kresťan môže na svojom pracovisku vydať svedectvo slovami, no predovšetkým čestný životom.

pápež František


9. júl 2017

 

Leto je pre mnohých príležitosťou pre oddych. Je to tiež vhodný čas na to, aby sme sa starali o medziľudské vzťahy.

pápež František


2. júl 2017

 

Svojmu blížnemu nehovorte o láske: milujte ho!

sv. Augustín


25. jún 2017

 

Usilujte sa, aby naša nábožnosť bola milá, aby si ju každý zamiloval a dostal chuť si ju osvojiť.

Sv. František Saleský


18. jún 2017

 

Ľudia sú dnes vystrašení nenávisťou, nespravodlivosťou a utrpením. Majú dojem, že zlo je silnejšie než čokoľvek iné. Ukážte svojimi slovami a skutkami, že zlo nemá POSLEDNÉ slovo v našich dejinách. Je tu čas MILOSRDENSTVA pre všetkých, aby si nik nemohol myslieť, že je vylúčený z Božej blízkosti a lásky.

Pápež František


11. jún 2017

 

Od Pána si žiadame život, zdravie, lásku. Je správne tak robiť, ale s vedomím, že Boh vie vyťažiť život aj zo smrti, pokoj aj v chorobe, veselosť aj v samote a dokonalé šťastie aj v plači. Nepoučujme Boha o tom, čo potrebujeme. DÔVERUJME Mu, aj keď Jeho cesty a myšlienky sú ODLIŠNÉ od našich.

Pápež František


4. jún 2017

 

Keď máme Boha, sme ako vtáča, ktoré si spieva, aj keď cíti, že sa mu konár trasie pod nohami. Vie totiž, že má krídla.

sv. Don Bosco


28. máj 2017

 

SPRÁVNE VERÍ TEN, KTO SVOJU VIERU NEPOPIERA TÝM, ČO KONÁ.

sv. Gregor


21. máj 2017

 

Málo záleží na tom, či je vták pripútaný tenkou alebo hrubou niťou: dokiaľ ju nepretrhne, nebude schopný vzlietnuť. Je pravda, že tenkú niť pretrhne ľahšie ako hrubú; ale akokoľvek je pretrhnutie ľahké, pokiaľ k nemu nedôjde, vták nevzlietne. Tak je na tom aj duša, ktorá je k niečomu pripútaná. A hoci je inak akokoľvek čnostná, nikdy nedosiahne slobodu potrebnú na božské zjednotenie.

sv. Ján od Kríža


 

14. máj 2017

 

Majme aj my väčšiu odvahu vydávať svedectvo o viere v zmŕtvychvstalého Krista. Nemajme strach byť kresťanmi a žiť po kresťansky! My musíme mať túto odvahu ísť a ohlasovať zmŕtvychvstalého Krista, pretože on je našim pokojom, on učinil pokoj svojou láskou, svojim odpustením, svojou krvou, svojim milosrdenstvom.

pápež František


7. máj 2017

 

Myslíš si, že Boh ťa postavil do sveta preto, aby si žil, akoby nebolo neba ani pekla? Je vari spása hodnotou, o ktorú sa netreba starať?

Sv. Ignác z Loyoly


30. apríl 2017

 

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho "morálne hodný", alebo nie.

Sv. Terézia Benedikta od Kríža
(Edith Stein)


23. apríl 2017

 

Budeme mužmi a ženami vzkriesenia, mužmi a ženami života, ak uprostred udalostí, ktoré sužujú svet - a je ich dnes tak veľa -, uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, prejavme gestá solidarity, gestá prijatia, gestá pokoja a lásky.

pápež František


16. apríl 2017

 

Svet nabáda presadiť sa za každú cenu, konkurovať, získavať na postavení... Ale kresťania sú skrze milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych púčikmi iného ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale ochotnými a úctivými.

pápež František


9. april 2017

 

Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať, meniť druhých, je neplodný.

Benedikt XVI.


2. april 2017

 

Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.

Svätá Faustína


26. marec 2017

 

Kristus je najkratšou cestou od každého ku každému. Je mostom, stredobodom sŕdc i bytostí, v ňom sa spájajú všetky veci.

Hans Urs Von Balthasar


19. marec 2017

 

Ľahko je z nedostatku čnosti prejsť k extrémom, namiesto spravodlivosti konať prísne, namiesto horlivosti unáhlene.

Sv. Vincent De Paul


12. marec 2017

 

Pamätajte si, drahí moji, že obvyklé slovo, ktoré používa diabol, keď vás chce zviesť na zlé, je: „Veď to nič nie je!"

sv. Don Bosco


5. marec 2017

 

Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.

Ján Pavol II.


28. február 2017

 

Hlad sa netýka iba chleba. Existuje aj hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je aj nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný.

Sv. Matka Tereza


19. február 2017

 

Márne sa namáha a pracuje ten, kto chce naprávať mravy druhých, keď nezačne najskôr sám u seba.

Sv. Ignác z Loyoly


12. február 2017

 

Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.

Sv. Augustín


5. február 2017

 

Voči príbuzným a podriadeným sa doma správajte láskavo, lebo sa stáva, že mimo domu sme ako anjeli a doma ako diabli.

Sv. František Saleský


29. január 2017

 


22. január 2017

info: farská púť - Taliansko

 


15. január 2017

 


8. január 2017
Krst Krista Pána


1. január. 2017
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 

 

 


ARCHÍV: Farské oznamy 2016


ARCHÍV: Farské oznamy 2015


 

Kliknutím otvoríte plagát vačší na novom okne.