Отображение сетевого контента

Отображение сетевого контента

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SV. GORAZDA

Pavla Straussa 3
949 11 Nitra
tel.: 0902 383 383
e-mail:  nitra.klokocina(a)nrb.sk
web: www.klokocina.fara.sk

 

SME TU PRE VÁS


Mgr. Jozef Tomica - farár

Mgr. Juraj Klinko - kaplán

Mgr. Michal Peťovský - kaplán

Mgr. Jozef Janíček - výpomocný duchovný

 

ÚRADNÉ HODINY
NA FARSKOM ÚRADE

Pondelok   - 15:30 - 17:00
Streda  10:00 - 11:30 -
Piatok   - 15:30 - 17:00

Tieto hodiny slúžia len pre lepšiu organizáciu nášho času. V neodkladnom prípade môžete kňaza navštíviť kedykoľvek.

Отображение сетевого контента

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Vo farskom kostole je adorácia každý štvrtok celý deň od 7:00 do večernej sv. omše a v prvú nedeľu v mesiaci od 14:00 do večernej sv. omše.

Vždy pred večernou sv. omšou sa môžete prísť pomodliť modlitbu sv. ruženca.
Prvú sobotu v mesiaci je po rannej sv. omši modlitba Večeradla s Pannou Máriou.

Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola.

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

Sviatosť krstu vysluhujeme druhú a štvrtú sobotu v mesiaci. Krst Vášho dieťaťa treba vopred ohlásiť vo farskom úrade.
Požehnanie matky pred pôrodom: každú prvú nedeľu v mesiaci počas sv. omše o 11.15 alebo na požiadanie. Sviatosť zmierenia môžete prijať polhodinu pred každou omšou, pred prvým piatkom vo štvrtok od 15:00 a v piatok od 14:00.
Každý rok majú možnosť pristúpiť k prvému svätému prijímaniu deti z klokočinských základných škôl a tiež každoročne pripravujeme deviatakov a stredoškolákov na prijatie sviatosti birmovania.
Vo farnosti prebieha aj príprava dospelých na prijatie sviatostí.
Záujem snúbencov o sviatosť manželstva treba nahlásiť aspoň 3 mesiace vopred vo farskom úrade.
Návštevy chorých môžete prísť dohodnúť osobne na farský úrad alebo sa nám ozvite na telefónne číslo 0902 383 383. Pohreb môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. Osobne alebo telefonicky môžete tiež dohodnúť požehnanie domu alebo bytu.
Ak máte záujem, po skončení sv. omše Vám v sakristii radi požehnáme náboženské predmety.

Отображение сетевого контента

SVÄTÉ OMŠE VO FARNOSTI

Farský kostol sv. Gorazda
v pracovné dni a v sobotu o 6:30, 18:00,
v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 18:00
11:15 (pre rodiny s deťmi)

Každý piatok o 15.00 je v kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a o 18:00 sv. omša pre mladých.

 


 Virtuálna prehliadka kostola

 

Filiálny kostol sv. Urbana, Čermáň


v pracovné dni okrem pondelku
a štvrtku o 18:00,
v sobotu o 8:00,
v nedeľu o 8:00 a 10:00.

 

Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje

každú stredu o 18:00,
v nedeľu o 11:00.

 

Penzión na Partizánskej ulici

prvý štvrtok v mesiaci o 9:30
nedeľa o 9:30