Web Content Display

Web Content Display

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 
SV. GORAZDA

Pavla Straussa 3
949 11 Nitra
tel.: 0902 383 383
e-mail:  nitra.klokocina(a)nrb.sk
web: nitra.klokocina.nrb.sk
        www.klokocina.fara.sk

 

SME TU PRE VÁS

ThDr. Róbert Dorman, PhD. - farár
mob.: 0903 659 208
Mgr. Lukáš Kutiš - kaplán
ThLic. Andrej Filín - kaplán
Dominik Ondriaš - diakon
Mgr. Dušan Molek - výpomocný duchovný pre Čermáň, mob.: 0911 510 851

 

ÚRADNÉ HODINY
NA FARSKOM ÚRADE

Pondelok   - 15:00 - 17:00
Streda  9:30 - 11:30 15:00 - 17:00
Piatok   - 15:00 - 17:00

Tieto hodiny slúžia len pre lepšiu organizáciu nášho času. V neodkladnom prípade môžete kňaza navštíviť kedykoľvek.

Web Content Display

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Vo farskom kostole je adorácia každý štvrtok celý deň od 7:00 do večernej sv. omše a v prvú nedeľu v mesiaci od 14:00 do večernej sv. omše. Každý nepárny utorok po večernej sv. omši organizuje komunita Emanuel školu adorácie.

Vždy pred večernou sv. omšou sa môžete prísť pomodliť modlitbu sv. ruženca.
Prvú sobotu v mesiaci je po rannej sv. omši modlitba Večeradla s Pannou Máriou.

Úmysly sv. omší zapisujeme v sakristii kostola.

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

Sviatosť krstu vysluhujeme druhú a štvrtú sobotu v mesiaci. Krst Vášho dieťaťa treba vopred ohlásiť vo farskom úrade.
Požehnanie matky pred pôrodom: každú prvú nedeľu v mesiaci počas sv. omše o 11.15 alebo na požiadanie. Sviatosť zmierenia môžete prijať polhodinu pred každou omšou, pred prvým piatkom vo štvrtok od 15:00 a v piatok od 14:00.
Každý rok majú možnosť pristúpiť k prvému svätému prijímaniu deti z klokočinských základných škôl a tiež každoročne pripravujeme deviatakov a stredoškolákov na prijatie sviatosti birmovania.
Vo farnosti prebieha aj príprava dospelých na prijatie sviatostí.
Záujem snúbencov o sviatosť manželstva treba nahlásiť aspoň 3 mesiace vopred vo farskom úrade.
Návštevy chorých môžete prísť dohodnúť osobne na farský úrad alebo sa nám ozvite na telefónne čísla 0902 383 383, 0903 659 208. Pohreb môžete prísť dohodnúť kedykoľvek osobne na farský úrad. Osobne alebo telefonicky môžete tiež dohodnúť požehnanie domu alebo bytu.
Ak máte záujem, po skončení sv. omše Vám v sakristii radi požehnáme náboženské predmety.

Aktuálne farské oznamy:

Web Content Display

SVÄTÉ OMŠE VO FARNOSTI

Farský kostol sv. Gorazda
v pracovné dni a v sobotu o 6:30, 18:00 (zimný čas) alebo 18:30 (letný čas),
v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:15
a 18:00


 Virtuálna prehliadka kostola

 

Filiálny kostol sv. Urbana, Čermáň


v pracovné dni okrem stredy
o 18:00,
v sobotu o 8:00,
v nedeľu o 8:00 a 11:00.

V piatok je vo farskom kostole večerná detská sv. omša a v nedeľu
o 11:15 je sv. omša pre rodiny
s deťmi.
Pred detskou sv. omšou v piatok je
o 17:00 nácvik detského spevokolu.
Úmysly sv. omší zapisujeme vždy
po sv. omši v sakristii kostola.

 

Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje

v stredu o 18:00,
prvý piatok v mesiaci o 18:00,
v nedeľu o 11:00.

 

Penzión na Partizánskej ulici

prvý štvrtok v mesiaci o 9:30
nedeľa o 9:30