23. apríl 2017

 

Budeme mužmi a ženami vzkriesenia, mužmi a ženami života, ak uprostred udalostí, ktoré sužujú svet - a je ich dnes tak veľa -, uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, prejavme gestá solidarity, gestá prijatia, gestá pokoja a lásky.

pápež František

 

Prajem Vám
a vyprosujem požehnaný týždeň!
Róbert Dorman, správca farnosti

Отображение сетевого контента

16. apríl 2017

 

Svet nabáda presadiť sa za každú cenu, konkurovať, získavať na postavení... Ale kresťania sú skrze milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych púčikmi iného ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale ochotnými a úctivými.

pápež František


9. april 2017

 

Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať, meniť druhých, je neplodný.

Benedikt XVI.


2. april 2017

 

Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.

Svätá Faustína


26. marec 2017

 

Kristus je najkratšou cestou od každého ku každému. Je mostom, stredobodom sŕdc i bytostí, v ňom sa spájajú všetky veci.

Hans Urs Von Balthasar


19. marec 2017

 

Ľahko je z nedostatku čnosti prejsť k extrémom, namiesto spravodlivosti konať prísne, namiesto horlivosti unáhlene.

Sv. Vincent De Paul


12. marec 2017

 

Pamätajte si, drahí moji, že obvyklé slovo, ktoré používa diabol, keď vás chce zviesť na zlé, je: „Veď to nič nie je!"

sv. Don Bosco


5. marec 2017

 

Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.

Ján Pavol II.


28. február 2017

 

Hlad sa netýka iba chleba. Existuje aj hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je aj nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný.

Sv. Matka Tereza


19. február 2017

 

Márne sa namáha a pracuje ten, kto chce naprávať mravy druhých, keď nezačne najskôr sám u seba.

Sv. Ignác z Loyoly


12. február 2017

 

Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.

Sv. Augustín


5. február 2017

 

Voči príbuzným a podriadeným sa doma správajte láskavo, lebo sa stáva, že mimo domu sme ako anjeli a doma ako diabli.

Sv. František Saleský


29. január 2017

 


22. január 2017

info: farská púť - Taliansko

 


15. január 2017

 


8. január 2017
Krst Krista Pána


1. január. 2017
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 

 

 


ARCHÍV: Farské oznamy 2016


ARCHÍV: Farské oznamy 2015


 

5. duchovná obnova pre manželov

Kliknutím otvoríte plagát vačší na novom okne.